EU:n GDPR-asetuksen mukainen tietosuojailmoitus

Johdanto:
Seuraavat kappaleet viittaavat Spoods-palveluun, toisin sanoen videomainontamateriaalin asiayhteyteen soveltuvaan toimittamiseen kolmansien osapuolien verkkosivustoilla. Toimitus perustuu Spoodsin itse kehittämään teknologia-alustaan, joka käyttää semanttista kohdentamista, ts. Mainostajien määrittämien avainsanojen vertailua toimitussivustojen sisällön kanssa, mainitun videomainontamateriaalin allokoimiseksi. Siksi mainosmateriaalin toimittamiseen valittu lähestymistapa on puhtaasti sisältökeskeinen eikä vaadi henkilökohtaisia tai henkilökohtaisia tietoja.

§ 1 soveltamisala 

GDPR on Euroopan laajuinen laki tietosuojan parantamiseksi, toisin sanoen henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötiedot ovat luonnollisen henkilön ominaisuuksia, esim. Etunimi, sukunimi, osoite, sähköposti- tai IP-osoite. Periaatteessa tämä uusi laki koskee kaikkia, ts. Yksityishenkilöitä, pieniä ja suuria yrityksiä ja erityisesti digitaalisen / online-alan yrityksiä.

§2 henkilötietojen keruu

Spoods ei kerää henkilökohtaisia tai henkilökohtaisesti tunnistettavia tietoja osana toimintaansa, kuten GDPR: n 4 artiklan 1 kohdassa on määritelty, eikä siksi vaadi käyttäjän nimenomaista suostumusta henkilötietojen keräämiseen ennen mainosmateriaalin toimittamista eikä verkkosivuillaan.

§3 evästeet

Spoods asettaa evästeen mainosnäyttöjen frekvenssin rajoittamiselle – ts. Mainosmateriaalin toimituksen rajoittamiselle tiettyyn selaimeen tietyn ajan kuluessa. Tämä rajoitus suoritetaan GDPR:n mukaan käyttäjän edun mukaisesti, jotta estetään tarpeettomasti häiritsevä määrä toistuvia mainosmateriaalinäyttöjä. Tätä tarkoitusta varten vain kampanjatunnus, mainoksen aihe-tunnus ja mainosmateriaalin aiempien toimitusten määrä kullekin selaimelle tallennetaan yksityiskohtaisesti tätä tarkoitusta varten mainittuun evästeeseen. Mikään näistä tiedoista ei edusta henkilökohtaista tietoa GDPR: n 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Tämän lisäksi Spoods ei aseta muita evästeitä selaimeen. Verkkosivuillaan Spoods ei käytä evästeitä.

§4 tietojen keruu

Kohdassa 3 mainitut tiedot tallennetaan yksinomaan evästeisiin ja siten käyttäjien selaimiin. Tietoja ei missään vaiheessa kirjoiteta Spoodsin omaan tietokantaan, eikä tulkita tai käsitellä millään muulla tavalla.

§5 Henkilökohtaisten tietojen tilaaminen

Henkilökohtaisia tai henkilötietoja ei missään vaiheessa käsitellä, minkä vuoksi Spoods ei vaadi käyttäjän suostumusta ennen mainosmateriaalin toimittamista.

§6 Kolmannen osapuolen evästeet

Evästeen asettaa mainosmateriaalin toimittamisen yhteydessä myös riippumaton kolmannen osapuolen palveluntarjoaja, näitä ovat Brightcove tai Flowplayer, jotka tarkistuksen mukaan eivät myöskään tallenna henkilökohtaisia tietoja käyttäjästä. Lisäkysymykset voi esittää suoraan asianomaisille yrityksille.